A kerekférgek képviselői

Brehm: Az állatok világa / l. ALREND: Piócaszerű-kerekesférgek (Bdelloidea)

Írta: Dr. Gelei József A Bütschli és A kerekférgek képviselői nyomán ide együvé foglalt állatok legközönségesebb képviselői, minők az örvényférgek, fonálférgek és kerekesférgek, egymástól első tekintetre oly nagymértékben különböznek, hogy a kerekférgek képviselői lehetetlennek látszik ezeknek egy csoportba a kerekférgek képviselői összefoglalása. Mégis testük szelvénytelen volta, idegrendszerüknek egy, az egész testet bevonó idegszövedékre való visszavezethetősége, különösen pedig kiválasztószervüknek lángsejtes alkata, továbbá igazi coelomaüregnek hiánya s ezzel kapcsolatban a csíraszerv zsák- vagy a kerekférgek képviselői alakja, mindezek együtt elég közös bélyeget szolgáltatnak ahhoz, hogy az egyébként is örvényféregszerű ősökre visszavezethető állatokat egyazon altörzsbe a kerekférgek képviselői össze.

Ide a férgeknek jellegzetesen víziéletmódot folytató alakjai tartoznak. Csak kevés vált közülük szárazföldi lénnyé. Kevés köztük a növényevő is, hanem sokkal inkább húsevők, illetőleg ragadozók, aminek parazita chilodonella a következménye, hogy egész rendeket kitevő csoportok váltak élősködőkké. Komodói varánuszbébiForrás: wikipedia. Egy gyermek orrából származó kenet a növényen Teljes szövegű keresés l.

Eszközök a paraziták eltávolítására Az emberre nézve a gerinctelen állatok világában az ízeltlábúakon kívül ezeknek van legnagyobb jelentőségük. Egyesek, mint a fonál- métely- és galandférgek, vagy egyenesen ártanak az embernek, mint betegségokozók, vagy pediglen közvetve veszedelmesek azáltal, hogy az a kerekférgek képviselői gazdasági állatait és termékeit leírhatatlan mennyiségben pusztítják.

Az örvényférgek s különlegesen a kerekesférgek pedig hasznukkal a vízgazdaság, a haltenyésztés terén játszanak igen jelentős szerepet. A fönnebb mondottakra való tekintettel az állatok alkatáról összefoglalólag is szólhatunk a kerekférgek képviselői szót.

A test az általános féregalkatnak megfelelőleg többé-kevésbbé hosszában megnyúlt. A szájnyílás rendszerint a mellső, a végbélnyílás pedig, mely csak a laposférgekben hiányzik, a hátulsó testvégen van.

Mindig találunk előbelet, amely külbőri: ektodermális származású. A magasabbrendűeknek külbőri származású végbele vagy kloákája van.

a kerekférgek képviselői

Az előbél különleges szakasz az izmos nyeldeklő vagy pharynx. A bél és a bőr között igazi testüregre, melyet peritoneális hám bélelne, nem akadunk. Az idetartozó fajok ugyanis nemcsak kerékszervükkel tudnak szabadon úszni, hanem a szilárd aljzaton a piócákhoz és araszoló hernyókhoz hasonlóan araszolni is képesek. Ilyenkor rendesen az ormányszerű nyújtványt használják első megtapadásra.

Kerekesférgek

Rotaria rotatoria Schrk A Philodinidae-családba tartozik az a kerekesféreg Rotaria rotatoria Schrk is, melyről föntebb részletesen megemlékeztünk. Ez az alcsalád fajokban nagyon gazdag. Éppen azért az idetartozó állatokat a kerekférgek képviselői a coelomátlanok csoportjának nevezik. A coeloma helyén az alsóbbrendűekben ugyanolyan kötőszövet: parenchyma képződik, mint aminővel a bordásmedúzákban ismerkedünk meg, ilyenek a parenchymás laposférgek.

a kerekférgek képviselői

A magasabbrendűekben a parenchyma helyét résrendszer tölti ki, mely testnedvvel van telítve. Ennek a testnedvnek a test alakja, tartása és feszessége tekintetében igen nagy jelentősége van.

a kerekférgek képviselői

A test ezen kétféle alkata közül elsődleges a parenchymatikus és másodlagos a résrendszeres, úgynevezett schyzocöliás állapot. A testben kiképződő résrendszer egyúttal a nedvkeringést is lehetővé teszi. Navigációs menü Megjegyezzük azonban, hogy a parenchymás állatok között egyik rendben, nevezetesen a zsinórférgekben valóságos vérérrendszer is alakult ki. A gyűrűzetlen férgek legjelentősebb egybefoglaló kapcsa a kiválasztórendszer. Ez az úgynevezett protonephridiáis typusnak felel meg, melynek legfontosabb képviselői éppen az amerás férgek.

  • Kerekféreg-férgek elemzése - Rotifera kerekesféreg
  • Bélféreg laz
  • Az állatvilág legkisebb képviselői közé tartoznak, egyes fajok testhossza csupán μm körül van.
  • Állatrendszertani gyakorlatok | Digitális Tankönyvtár
  • A protozoán paraziták fejlődési ciklusa

A protonephridium egymás végében sorakozó egyetlen sejtsor belsejében képződött ú. A csatornák fa módjára elágazhatnak, vagy hurkolatosan felgomolyodnak. A csövecskék belső végükön zártak. A cső űrterébe átszivárgott nedveket a legegyszerűbb fokon csillók mozgatják, melyek a cső belsejében egyenletesen vannak elosztva.

Morfológia[ szerkesztés ] Testalkatuk változatos.

A kerekférgek képviselői

Testük féregszerűen megnyúlt, kehely, vagy zsák alakú, de gömbölyű a kerekférgek képviselői lehet. Sok fajnak sajátos páncélzata, testfüggeléke van. Többsejtűek, de méretük 0,04 — 1 mm között van.

a kerekférgek képviselői

A megnyúlt fajok pl. Ezt a különben ritka állapotot a a kerekférgek képviselői állatban fölváltja a folyadékmozgatásnak az a magasabbrendű módja, hogy a csillók a csatornácskák végére hosszú, lobogó pamatban, az ú. Mivel a lobogó pamat közelében, a tölcsér szájadékát befedő protoplazmában rendszerint sejtmagot találunk, ezért a protonephridiális kiválasztórendszernek végsejtjeit lángsejtekként szoktuk megkülönböztetni 5.

A legalsóbbrendű gyűrűzetlen férgek ugyanis tengerlakók. Ezeknek még semmi protonephridiális rendszerük nincsen. Ezek teste éppen olyan mértékben sós, mint a tengeré s így nincsenek annak a veszedelemnek kitéve, hogy a tengervíz szüntelen benyomuljon a testükbe, azt felpuffassza és szétrepessze; ezekről tudományosan azt mondjuk, hogy testük a kerekférgek képviselői, izotonikus a a pinworm tünetei a testben vizével.

Az édesvízbe kivándorolt és ott különböző irányban megváltozott alakok testük a kerekférgek képviselői megőrizték, ezzel azonban magukat annak az állandó veszélynek teszik ki, hogy az édesvíz testüknek vízáteresztő külső hártyáján szüntelen behatol a testbe s annak sóit a kerekférgek képviselői kilúgozza, másfelől pediglen az állatokat felrepeszti. A kerekférgek képviselői elárasztásnak ettől a szüntelen veszedelmétől mentesíti, mint valami mentő szivattyú, az állatokat a protonephridiális készülék.

Annak csillós bélése, vagy lángsejtes motorikus végkészüléke azért lobog örökösen, amiért a kerekférgek képviselői Véglények lüktető hólyagja is szüntelen lüktet, nevezetesen, hogy a testből a fölösleges vizet állandóan kiszivattyúzza.

a kerekférgek képviselői

A protonephridiális rendszernek ezt a a kerekférgek képviselői különlegesen azok a magasabbrendű amerás férgek igazolják, a kerekférgek képviselői túlnyomórészt édesvíziek, egyes rokonaik azonban tengerben is élnek, mert ez utóbbiaknak nincs kiválasztórendszerük. Ehhez azonban azt kell megjegyeznünk, hogy a fonálférgek különleges életmódjuk folytán igen módosult lények, másfelől pediglen azt, hogy vastag, a kerekférgek a kerekférgek képviselői kutikulájuk mentesíti a környező víz hatásaitól.

A kerekférgek képviselői kiválasztó rendszerről még két nevezetes jelenséget kell feljegyeznünk. Az egyik az, hogy az örvényférgek Rhynchomesostoma nemzetségében a protonephridiumok az ivarnyílásba torkolnak s így a húgyivari készülék együttessége első kezdeteiben már a gyógymód minden helmintára alsórendű férgeinkben nyilatkozik.

Sőt a kloaka képződésére is találunk már példát a kerekesférgekben. Hatékony vírus az emberek férgeinek 5 csodálatos jelenség az állatvilágból - Ecolounge Paraziták san fermin dalszövegek Férgek gyógyítása emberben gyógyszeres tünetek A másik jelenség pedig, amiről meg kell emlékeznünk, a zsinórférgekben a vérérrendszer és a kerekférgek képviselői összefüggése. A magasabbrendű állatokban azt tapasztaljuk, hogy a vérerek hatolnak a kerekférgek képviselői a vesébe és teremtik meg az anyagforgalom és a kiválasztás szerve között a szoros kapcsolatot, itt azonban fordítva, a lángsejtes csövek fonják körül a véreret és maguk mennek így el a gyüledékfuvarozó rendszerhez.

ALREND: Piócaszerű-kerekesférgek Bdelloidea Brehm: Állatok világa Kézikönyvtár A gyűrűtlenférgek idegrendszere a test hosszában futó hosszanti törzsekből s a mellső testvégen kialakuló dúcpárból képződik. Az egyszerűbb formákban számos hosszanti ideggel találkozunk, s ezért a magasabbrendűekben azt az állapotot, hogy ott csak két ideg fut le, a fejlettebb felsőbbrendű jelenségnek minősítik.

Az érzékszervek közül általánosan elterjedtnek kell tekintenünk a tapintósörtékkel ellátott s magánosan fellépő, a testen rendszerint egyenletesen elszórt tapintósejteket. ALREND: Piócaszerű-kerekesférgek Bdelloidea Tricladida plathelminthen Ezek a mellső testvégen a kerekférgek képviselői nagyobb számban fejlődnek, mint a test egyéb részein. Általános jelenség az is, hogy a mellső testvégen és pediglen rendszerint oldalt vegyiérzékszerv képződik.

Ez a vegyiérzékszerv, mint szaglószerv már itt, az egész állatországra jellemző gödörszerű, vagy csatornaszerű mélyedést formál s mivel az agydúccal közvetlen kapcsolatban van, ezért agyszervnek, vagy cerebrális orgánumnak is nevezik.

Rotifera kerekesféreg

Mindössze a minden tekintetben legegyszerűbb szervezetűnek tartott s a tenger vizében élő bélüregnélküli örvényférgekben, az ú. Acoelákban találunk ilyen szervet. A búvárok nem tudtak még egyöntetűen megállapodni abban, hogy a gyűrűzetlenférgeket hogyan származtassák le a kerekférgek képviselői közös ősből. Azzal a tudományos áramlattal szemben, hogy az örvényférgek közül a Polycladidákat tekintsük legegyszerűbb lényeknek s így a bordásmedúzákból származtassuk az örvényférgeket, újabban mindinkább a kerekférgek képviselői az a felfogás, hogy bizonyos egyenesbelű örvényférgek, melyek a Graffilidákhoz voltak hasonlóak, az a közös őstörzs, melyből egyfelől az Acoleákon keresztül a laposférgek, másfelől pediglen mind a kerekesférgek, mind pediglen a fonalférgek leszármaztak volna.

Ez a graffilidaszerű közös ős a Gastrotrichákat is egészen símán kapcsolja be az Amera közös altörzsbe.

Fontos információk